Turkish4D
 • Выполнено 0 / 39

1. Çok zengin ____ ne _______?

 • olsun ....... yapıyordun
 • olsan ...... yapardın
 • olsaydın ....... yaparsın
 • olursan ...... yapardın
 • Затрудняюсь ответить

2. Dizi başla___ biraz uyuyayım.

 • -dıkça
 • -yıncaya kadar
 • -mak için
 • -yana kadar
 • Затрудняюсь ответить

3. Türkiye’ye _____ mı geldiniz, _____ sadece tatil için mi?

 • yaşamaya ........ yoksa
 • yaşamak ........ değilse
 • yaşamaya için ........ ya da
 • yaşamayı ........ veya
 • Затрудняюсь ответить

4. Neydi o?

 • Bu marka reklamın kampanyasıydı.
 • Bu marka reklamlı kampanyaydı.
 • Bu markanın reklam kampanyasıydı.
 • Bu markanın reklamı kampanyasıydı.
 • Затрудняюсь ответить

5. Bütün ___ yalan mı?- Hayır, ____ doğru.

 • söylediğinler / bütün
 • söyledikleri / bunların hepsi
 • söylediklerini / bu
 • söyledikler / bunlar hepsi
 • Затрудняюсь ответить

6. İşi ______ insanlara işsiz ________.

 • olan ...... der
 • oldukların ...... denir
 • olmadığı ...... der
 • olmayan ....... denir
 • Затрудняюсь ответить

7. Sana _____ ____ unuttum.

 • paranı vermeyi
 • parayı vermemi
 • para vermek
 • parası vermek
 • Затрудняюсь ответить

8. Sen ______ _________ öğrettin.

 • bana Türkçe
 • Türkçeye bana
 • beni Türkçe
 • Türkçeyi beni
 • Затрудняюсь ответить

9. Her şeyimi verirdim annem şimdi yanımda ____.

 • olurdu
 • olabilirdi
 • ola
 • olana
 • Затрудняюсь ответить

10. ___ zaman kaldı ___ ____?

 • Ne / dizi / başlamak için
 • Ne kadar / dizi / başlamasını
 • Ne kadar / dizinin / başlamasına
 • Kaç / dizi / başlamaya
 • Затрудняюсь ответить

11. Git___ mecbur olduğumdan dolayı gittim.

 • -mek
 • -mek için
 • -meye
 • -mem
 • Затрудняюсь ответить

12. Şu şarkıyı Tarkan mı söyleyecek? - ________

 • Kim başka söylüyor ki?
 • Daha kim söyler ki?
 • Kim daha söyleyecek ki?
 • Başka kim söylesin ki?
 • Затрудняюсь ответить

13. Ben erken geldim ama sen _____erken gelmiştin.

 • çok daha
 • önceden
 • önce
 • daha çok
 • Затрудняюсь ответить

14. Hiçbir şey düşünmeden________.

 • uyuverdim
 • uyaverdim
 • uyuyuverdim
 • uyuyaverdim
 • Затрудняюсь ответить

15. Neredeydi araban? _____________?

 • Otoparkta mıydın
 • Otoparktaydı mı
 • Otoparkta
 • Otoparkta mıydı
 • Затрудняюсь ответить

16. Ayşe’ler geldi, sen evde değildin. Ne_________?

 • yaparlardı
 • yapardılar
 • yapındı
 • yapsınlardı
 • Затрудняюсь ответить

17. Borç alma___ kendi paramı kazanmayı tercih ederim.

 • -ksa
 • -maya
 • -ktansa
 • - mak
 • Затрудняюсь ответить

18. Annen seni ___ beni ara.

 • görmeyerek
 • görmüyorken
 • görmediyken
 • görmedikçe
 • Затрудняюсь ответить

19. Fotoğraf_____ ____ gördüm.

 • -takilerinin / yediyi
 • -takilerinden / yedi
 • -takilerin / yedisini
 • - takilerden / yediyi
 • Затрудняюсь ответить

20. Zor _________ yapma.

 • oldukça
 • olduğu
 • olanları
 • olduğunla
 • Затрудняюсь ответить

21. Bunu nasıl yaptın?

 • Bunu öyle
 • Bununla
 • Buyla
 • Öyle ile
 • Затрудняюсь ответить

22. Tarkan’ın konseri için biletleri _____ ____ hatırladım.

 • almam gerektiğini
 • almam gerektiği
 • almak gerektiğini
 • almam gerekiyorduğunu
 • Затрудняюсь ответить

23. Ben sana geldim de evde değildin.- ______?

 • Değildim mi
 • Değil miyim
 • Değilim mi
 • Değil miydim
 • Затрудняюсь ответить

24. ____ şu an ______ düşündüm.

 • Senin ........ uyuyor olduğunu
 • Senin ........... uyumanı
 • Sen .......... uyuyorsun
 • Sen .......... uyuduğunu
 • Затрудняюсь ответить

25. Üniversiteye _____ akıllı oldum.

 • gitmeden
 • gitmeyerek
 • giderken
 • gitmeye gitmeye
 • Затрудняюсь ответить

26. Bizimle gelir misin? - ____ maalesef. Evde çok işim var.

 • Gelemem
 • Gelmiyorum
 • Gelmeyeceğim
 • Gelmem
 • Затрудняюсь ответить

27. Tarkan kimdir?- _________!

 • Buydu
 • Odur
 • Bu
 • Burada
 • Затрудняюсь ответить

28. Arkadaşlar, birçok yerden ____ yarın bir tatil.

 • okudum için
 • okuduğumdan dolayı
 • okuduğumu göre
 • okuduğuma göre
 • Затрудняюсь ответить

29. Mustafa Ayşe’yi gördü mü? Nasıl? - Çok _____.

 • güzelmiş
 • güzeldi
 • güzelmişti
 • güzel
 • Затрудняюсь ответить

30. Ayşe'nin çok _____ var.

 • arkadaşı
 • arkadaşları
 • arkadaşlar
 • arkadaş
 • Затрудняюсь ответить

31. Ben ______ hiç düşünmedim.

 • sana
 • senin hakkından
 • seni
 • senden
 • Затрудняюсь ответить

32. Bu ________ __________?

 • Kimin parası
 • Kiminin parayı
 • Kiminin para
 • Kimin para
 • Затрудняюсь ответить

33. On ay önce _______________ ?

 • nerede olacaksın
 • nerededin
 • neredeyim
 • neredeydin
 • Затрудняюсь ответить

34. Sana daha önce ___. Bir daha arama beni.

 • söylemişim
 • söylüyorum
 • söylemiştim
 • söyledin
 • Затрудняюсь ответить

35. _____ senin için bir banka hesabı açtır.

 • Eşine
 • Eşinin tarafından
 • Eşini
 • Eşin tarafından
 • Затрудняюсь ответить

36. ____ ondan para ______. - İyi fikir.

 • Gidip ...... isteyeceğim
 • Gitmiş ....... isteyeceğim
 • Gittim ...... isteyeceğim
 • Gidiyorum ..... istedim
 • Затрудняюсь ответить

37. Bana para ________ her ___ anlatırım.

 • veren olana / şeyi
 • verecek olana / şeyi
 • vereceği olana / şey
 • vereceğine / şey
 • Затрудняюсь ответить

38. Buraya tekrar gelecek ____ sana ____ yanına al.

 • olursan ........ verdiklerimi
 • olsan ......... verdiğimi
 • olacaksan .......... vermiştiklerimi
 • olmasan ........... verenleri
 • Затрудняюсь ответить

39. Bugün bir şey buldum. - Para___ o benim ol____.

 • -sa /mak lazım
 • -ysa / -malı
 • - ymış / -du
 • -saydı / -ması gerek.
 • Затрудняюсь ответить
ЗАКАЗАТЬ ПО КУПОНУ СО СКИДКОЙ